GDPR

Vi på Pi-Sa städ Nacka AB tycker att det är viktigt att du ska känna dig trygg med att anförtro oss dina personuppgifter. Därför vill vi redogöra för vilka uppgifter vi samlar in och varför. Självklart sker all hantering enligt tillämpliga lagar och regler.
Vill du veta mer?
Ring oss på 08-641 03 00 eller fyll i dina uppgifter nedan så hör vi oss till dig.